našehistorie

V roce 1884 byl dům v Neštěmicích č.p. 55 přestavěn panem Wenzel Czechem na malou hospodu která byla pojmenována Hvězda. O 44 let později byla v roce 1928 jeho dcerou Albínou Czechovou zvětšena o přístavbu kde se nyní nachází zadní část výčepu a taneční parket. Po válce byla hospoda přestavěna na obchod s potravinami který provozoval státní podnik Jednota. Začátkem osmdesátých let byla prodejna zavřena a dům začal postupně chátrat.

Po sametové revoluci v roce 1989 byl dům přidělen k opětovnému přebudování na pohostinství. V roce 1990 byl dům zkolaudován a znovu fungovat jako restaurace s novým jménem bar Max. Bar Max byl po roce 2000 znovu opraven a provozován až do roku 2013 kdy se bar Max uzavřel a znovu rok chátral.

V roce 2014 objekt zakoupila rodina Havlicova a zde začíná naše historie. Po zakoupení prošel dům půlroční celkovou rekonstrukcí a znovu otevřen 18.4.2014. Provozovna dostala nový název bar Millénium. V této době, po otevření se nám v hlavě zrodila myšlenka vybudovat ze malý pivovar. Od myšlenky k realizaci nebyla dlouhá cesta, o rok později byl již pivovar vyroben a postaven. Další rok nás zdržely legislativní kroky k povolení provozu pivovaru. V dubnu 2016 jsme se dočkaly posledního úředního kroku, schválení celního skladu a hned jsme se daly dovaření našeho piva.

Historicképlány

Pivovar Millénium © 2016